۲ انتصاب در منطقه آزاد اروند

خورنا: اسماعیل زمانی رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان منطقه آزاد اروند، ضمن تقدیر از تلاش های «علی الیاسی» طی حکمی «سید علی شریفی اصل» را به سمت سرپرست معاونت فنی و عمرانی این سازمان منصوب کرد.
همچنین مدیر عامل منطقه آزاد اروند، ضمن تقدیر از زحمات «علی الیاسی» وی را به عنوان «مشاور مدیر عامل در امور فنی و عمرانی» منصوب کرد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.