دغدغه فرمانداران در لیست تغییر خوزستان!

خورنا: در ادامه تغییر فرمانداران شهرستان های خوزستان اعلام شده که قرار است بجز فرماندار اهواز و یکی دیگر از شهرستان ها بقیه فرمانداران هم تغییر کنند، حتی برخی گزینه ها به عنوان سرپرستان جدید فرمانداری ها بر سر زبان هاست که متاسفانه تعدادی از این افراد اصلا سابقه فرمانداری ندارند و با شهرهایی که می خواهند اعزام شوند آشنا نیستند، در حالی که انتظار این بوده که در انتصاب های فرمانداری ها، جوانب کار، به خصوص تجربه و سابقه به عنوان یک شاخص مدنظر قرار گیرد و امیدواریم چنین شود.

وجود این فضای تغییر موجب بی انگیزگی بین فرمانداران شده، این در حالی است که هر مدیر و مسئول باید تا آخرین لحظه ای که بر سر کار است، وظیفه اش را به نحو مطلوب انجام دهد و اینکه یک فرماندار یا مدیر انتظار داشته باشد در لیست تغییرات قرار نگیرد، شاید منطقی نباشد و عجیب است که آقایان ندانند هر آمدنی، رفتنی دارد، حالا یکی مهره مار دارد و چون با هر طبعی سازگار است، بیشتر می ماند و یکی عمر کاری او کوتاهتر است.
از قول یکی از معاونین استاندار گفته شده که استانداری از سوی برخی نمایندگان در فشار است که از نیروهای آنها استفاده شود، در حالی که تغییرات با توجه به ضرورت ها و شرایط هر منطقه و شهرستان صورت می گیرد.
به هر حال مرخصی رفتن ها، حضور نداشتن در منطقه و بی تفاوتی عواملی است که بر اثر بی انگیزه بودن فرماندارانی که واهمه تغییر دارند، ایجاد شده و مشهود است و لازم است سیستم ارزیابی عملکرد استانداری موضوع را در دستور کار خود قرار دهد تا معلوم شود کدام فرماندار دغدغه کاری و حسن وظیفه شناسی تا روز آخر را دارد و کدامیک احتمالا نگران از دست دادن سمت خویش است و این نگرانی بر راندمان کاری او اثر گذار است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • خسرو وقتی فرمانداران بی خاصیت فکری و و اقتدار کاری باشند همان بهتر که تغییر نکنند تا مردم بدانند با کی طرف هستند منافقین از کفار بدترند. امام ره مگر بی هویتی را ما باید دامن بزنیم یا شناسنامه دار بودن را .