پنج انتصاب در آموزش‌ و پرورش خوزستان

خورنا: معاونان آموزش ابتدايي، متوسطه، پرورشي‌وفرهنگي و تربيت‌بدني اداره‌كل آموزش‌وپرورش خوزستان منصوب شدند.

محمد تقي زاده مديركل آموزش‌وپرورش خوزستان، طي احكامي جداگانه جمشید کمایی، رضا عبادیان، اردشیر شجاعی و محمود معزی را به‌ترتيب به‌عنوان سرپرست معاونت‌هاي آموزش متوسطه، پرورشی‌وفرهنگی، آموزش ابتدایی، تربیت‌بدنی و بي‍‍ژن ايرواني را به عنوان رئیس اداره روابط عمومی این اداره‌کل منصوب كرد.

پيش از اين مسعود اکبری مسئوليت معاونت متوسطه را برعهده داشت و ذوالفقار کیانی عهده دار معاونت‌ پرورشي و تربيت‌بدني اداره‌كل آموزش‌وپرورش خوزستان بود؛ همچنين پيش از اين سيده فرانك موسوی در سمت معاون آموزش ابتدايي اين اداره‌كل ايفاي مسئوليت مي كرد.

بي‍ژن ايرواني نيز به جاي علي زارعي به‌عنوان رييس اداره روابط عمومی آموزش‌وپرورش خوزستان منصوب شد.