تصاویر/ اینجا ونیز نیست، امیدیه است

خورنا: تصاویر آبگرفتگی های خیابانهای امیدیه پس از باران را نمایش می دهد.

635248564069950414 635248564070730416 635248564071666417 635248564072446419 635248564073694421 635248564074942423 635248564076034425 635248564077282427

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • ونیز واقعی یعنی رامشیر پس ازبارندگی.....کلیپ وتصاویر در سایت پانای رامشیر گویای این ماجراس