استاندار خوزستان خطاب به نمایندگان مجلس: شاخص‌های خود را برای فرماندار مد نظرتان اعلام کنید ولی “نام” معرفی نکنید

خورنا: رهیاب نیوز از سایت های اصولگرای خوزستان نوشت : بر اساس اخبار موثق استاندار خوزستان به فکر آن است در زمان کوتاهی فرمانداران خوزستان را تودیع و معارفه کند و این اتفاق به نحوی خواهد افتاد که مجالی برای اعتراض نمایندگان مجلس شورای اسلامی نخواهد ماند. از سویی دیگر شنیده شده است که در روزهای گذشته سه تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای دیدار با استاندار خوزستان راهی استانداری شده‌اند و برای انتصاب فرمانداران با عالی‌ترین نماینده دولت در استان مذاکره کنند که مقتدایی به آنها در این دیدار گفته است تنها شاخص‌های خود را برای فرماندار مد نظرتان اعلام کنید و نام معرفی نکنید زیرا این از محدوده اختیارات من است و من این اختیار را برای خود محفوظ می‌دانم.
یکی از سمت‌های اساسی برای فرمانداران در شهرستان‌ها که در انتخابات مجلس تاثیر بسیار زیادی دارد سمت فرمانداری است و به این دلیل نمایندگان مجلس شورای اسلامی در استان در این باره تاکید دارند.
باید شاهد روزهای آینده بود که چه اتفاقی برای فرمانداران دولت‌های نهم و دهم می‌افتد ولی این مسئله بسیار قابل توجه است که تغییر فرمانداران پاشنه آشیل استاندار خوزستان است و به نحوی تعاملات در این نوع تغییرات حداقلی خواهد بود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • نیما آقایان شمارابه خدا قدری به این ماهشهررسیدگی کنید سرپرست فعلی فرمانداری ماهشهرمرتب دروغ تحویل مردم میدهدوتخصصی درکارخود ندارد.صرف معتقد به نظام که برای مردم نان وآب وآسایش نمیشودبایدتخصص لازم راهم دارابود.ماهشهربه خرابه ای میماندوگرانی وبی قانونی درتمام زمینه ها توان مردم رابریده وفقط با وعده های پوچ وتوخالی سرمردم راشیره میمالند.خواهشمندیم فردایده آل وتوانایی بفرستیدواین آقارابه همان کلاس درسش منتقل کنید.
  • علی سلام استاندارمحترم خواهشمندم فرماندارگتوند به علت ناتوان بودن عوض شودباتشکر