شدت آفتاب در خوزستان می تواند برق کل خاورمیانه را تأمین کند

خورنا: در آلمان که شدت تابش خورشید ۵۰ درصد کشور ماست ۳۲ هزار مگاوات انرژی از نور خورشید تولید می شود در حالی که شدت آفتاب در خوزستان می تواند برق کل خاورمیانه را تأمین کند

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با تأکید بر اینکه انرژی ۷ میلیارد نفر جمعیت زمین را می توان در طول یک ساعت از انرژی خورشید به دست آورد افزود: متأسفانه برای دریافت انرژی مرتب در حال کاویدن زمین و کاوش سوخت فسیلی هستیم که اگر این روند ادامه یابد در سال ۲۰۵۰ کربن موجود در جو به دو برابر افزایش خواهد یافت.

شمس الله بهمئی افزود: در آلمان که شدت تابش خورشید ۵۰ درصد کشور ماست ۳۲ هزار مگاوات انرژی از نور خورشید تولید می شود در حالی که شدت آفتاب در خوزستان می تواند برق کل خاورمیانه را تأمین کند.

نماینده مردم رامهرمز و رامشیر در مجلس شورای اسلامی کاهش آثار تحریم ها در صنایع و روند توسعه کشور، حمایت از تولیدکنندگان داخلی، کاهش بهای تمام شده تجهیزات و لوازم مرتبط در سایر صنایع، ارتقاء سطح تکنولوژی و خودکفاسازی کشور و بسترسازی برای توسعه صنایع مرتبط و افزایش تولید برق را ازجمله اهداف این طرح عنوان کرد.