دیدار وزیر امور خارجه ایتالیا با ظریف

خورنا: وزیر امور خارجه ایتالیا که شب گذشته وارد تهران شد با وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفتگو کرد.

اما بونینو وزیر امور خارجه ایتالیا که شب گذشته وارد تهران شده بود صبح امروز در ساختمان وزارت امور خارجه با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفتگو کرد.

اما بونینو و ظریف در این دیدار در خصوص مسائل دوجانبه، بحران سوریه و مسائل هسته ای ایران گفتگو کردند.

به گزارش مهر، بر اساس این گزارش بونینو قرار است با رئیس جمهور و رئیس مجلس کشورمان نیز دیدار و گفتگو کند.