سرانه فضای سبز هر مسجدسلیمانی ۲ متر است

خورنا: عضو شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان گفت: برای هر شهروند مسجدسلیمانی شاید دو متر سرانه فضای سبز وجود داشته باشد که این رقم بسیار پائین و ناچیز است.

علیرضا کریمی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در مسجدسلیمان اظهار کرد: زیباسازی منظر شهری در مسجدسلیمان نیازمند افزایش سرانه فضای سبز است.

وی همچنین عنوان کرد: برای هر شهروند مسجدسلیمانی شاید دو متر سرانه فضای سبز وجود داشته باشد که این رقم بسیار پائین و ناچیز است.

عضو شورای شهر مسجدسلیمان با اشاره به اینکه در راستای ارتقای این وضعیت، شورای شهر و شهرداری برنامه‌های مطلوبی را در دستور کار دارد تصریح کرد: همه تلاش خود را برای رفع مشکلات شهروندان به کار خواهیم گرفت و در این زمینه نیازمند تعامل دستگاه‌های اجرایی مختلف شهرستان هستیم.