موج استعفاهای خوزستانی/ امام جمعه خرمشهر استعفا داد

خورنا: امام جمعه خرمشهر در پی کارشکنی برخی از مسئولین شهر و ایجاد مشکلات عدیده بر سر راه زائرین اربعین ابا عبدالله الحسین (ع) از سمت خود استعفا داد و از خرمشهر رفت .

به گزارش رهیاب، امام جمعه خرمشهر در پی کارشکنی برخی از مسئولین شهر و ایجاد مشکلات عدیده بر سر راه زائرین اربعین ابا عبدالله الحسین (ع)  از سمت خود استعفا داد و از خرمشهر رفت .

طبق گزارش های رسیده تعدادی از جوانان داوطلب خرمشهری با هماهنگی با امام جمعه شهر قصد داشتند در ایجاد مقدمات آسایش زوار و عبور زوار از شلمچه همکاری نمایند که با دخالت بعضی از مسئولین شهر این موضوع منتفی شد.

گفتنی است زائرین اربعین حسینی مانند سال های گذشته مجبورند جهت خروج از مرز اقدامات اداری دست و پاگیر و وقت گیر انجام دهند که این مساله موجب تجمعات چندین هزار نفری در خروجی مرز شلمچه می شود.