کارگران کشت و صنعت کارون شوشتر دست از کار کشیدند

خورنا: ساعتی پیش کارگران کشت و صنعت کارون شوشتر به دلیل برخی اعتراضات به شرایط کاری و دریافت‌های حقوق دست از کار کشیدند.

به گزارش خبرگزاری فارس از شوشتر، ساعتی پیش کارگران نی‌بر کشت و صنعت کارون شوشتر به دلیل برخی اعتراضات از محل کسب و کار و نحوه دریافت حقوق‌های خود دست از کار کشیدند.

کارگران نی‌بر کشت و صنعت کارون شوشتر از سال‌ها برای بیمه، بازنشستگی و بازخرید شدن دچار مشکلات متعددی بوده‌اند و از ماه‌ها قبل در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی برای رفع مشکلات این کارگران جلساتی برگزار شده است.

کارگران شرکت کشت و صنعت کارون شوشتر در حال حاضر دست از کارکشیده و کارخانه به حالت تعطیل درآمده است.