ذرت وارداتی قیمت تولید داخلی را تهدید می‌کند

خورنا: رییس انجمن صنفی کشاورزان دزفول گفت: واردات ذرت و عرضه این محصول همزمان با برداشت، قیمت ذرت تولید داخل را تحت‌الشعاع قرار داده است.

ناصر نظرزاده عنوان‌کرد: در حال حاضر برداشت ذرت از سطح ۳۵ هزار هکتار اراضی دزفول آغاز شده که ۳۰ هزار هکتار از این اراضی ذرت دانه‌ای و ۵ هزار هکتار علوفه‌ای است.
وی افزود: پیش‌بینی می‌شود امسال از هر هکتار ۶ تن ذرت دانه‌ای برداشت شود.
رییس انجمن صنفی کشاورزان دزفول بیان‌کرد: از استانداری و گمرکات استان انتظار داریم از ترخیص ذرت‌های وارداتی در شرایط فعلی خودداری کنند زیرا با عرضه آن، بازار اشباع و تولیدکننده داخلی متضرر می‌شود.
نظرزاده اظهارکرد: یکی‌دیگر از عوامل کاهش نرخ ذرت در بازار و نگرانی کشاورزان از این وضعیت، کمبود نقدینگی واحدهای ذرت خشک‌کنی است. این واحدها جهت خریداری ذرت از کشاورزان پیش از آغاز برداشت اقدام به اخذ تسهیلات کردند اما متاسفانه سازمان‌های متولی و بانک‌های عامل با آنان همکاری نکردند.