التماس دیکتاتور برای زنده ماندن/ عکس

خورنا: در این صحنه معمر قذافی بعد از دستگیری از انقلابیون لیبی می‌خواهد که به او شلیک نکرده و او را نکشند.

ghazafi2-t.jpg