در هفتکل نان هم گیر نمی آید!

خورنا: علت این قضیه را بعضی ها کاهش تولید کارخانجات آرد عنوان می کنند ولی در هر حال این امر موجب کاهش عرضه و در مواقعی عدم عرضه آرد به واحدهای نانوایی شده است. برخی از نانوایی ها جهت رفع مشکل کمبود آرد اقدام به خرید آرد با قیمت‌های بالاتر از واسطه‌ها و دلالان می‌کنند و در نهایت نانوایی های که قادر به ادامه با چنین وضیعتی نیستند اقدام به تعطیلی واحد خویش می کردند

چندین ماه است که کمبود آرد به یکی از دغدغه های اصلی نانوایی های شهرستان هفتکل تبدیل شده است.

به گزارش هفتکل ندا، علت این قضیه را بعضی ها کاهش تولید کارخانجات آرد عنوان می کنند ولی در هر حال این امر موجب کاهش عرضه و در مواقعی عدم عرضه آرد به واحدهای نانوایی شده است.

برخی از نانوایی ها جهت رفع مشکل کمبود آرد اقدام به خرید آرد با قیمت‌های بالاتر از واسطه‌ها و دلالان می‌کنند و در نهایت نانوایی های که قادر به ادامه با چنین وضیعتی نیستند اقدام به تعطیلی واحد خویش می کردند.

در پی به وجود آمدن نانوایی های جدید در سطح هفتکل که تعداد آنها بیش از ظرفیت و جمعیت شهرستان می باشد انتظار می رفت که دیگر شاهد مشکل کمبود آرد و صف های طولانی نباشیم، اما مشکل کمبود آرد برای دومین بار در هفته های اخیر در هفتکل اتفاق افتاده است.

این مشکلات و ناهماهنگی‌ها موجب اختلال در بازار عرضه و سوءاستفاده دلالان و واسطه‌ها می شود؛ لذا ضروری است مسئولان راهکاری برای حل این مشکل اتخاذ کنند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.