میانگین سنی ازدواجهای موفق

خورنا: علی اکبر محزون با بیان این مطلب افزود: آمارها و شاخص‌های متعدد، از موفق‌تر بودن ازدواج‌های صورت گرفته در سنین ۲۰ تا ۲۴ سالگی حکایت دارند.

وی گفت: با توجه به اینکه بیشترین ازدواج‌ها یعنی حدود ۸۵ درصد ازدواج‌ها برای مردان در سنین ۲۰ تا ۳۴ سالگی و برای زنان در سنین ۱۵ تا ۲۹ سالگی ثبت شده، به همین دلیل آمارهای این گروه‌های سنی مورد تجزیه و تحلیل ویژه قرار گرفتند و از مهم‌ترین شاخص‌های مورد بررسی در این تجزیه و تحلیل، شاخص «نسبت تعداد طلاق‌ به ازای هر ۱۰۰ ازدواجِ ثبت شده»، «درصد طلاق‌های ثبت شده در یک سال اول زندگی» و «درصد طلاق‌های ثبت شده در پنج سال اول زندگی» در گروه‌های سنی مختلف است.

به گزارش مهر،مدیر کل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال تاکید کرد: شاخص نسبت طلاق به ازدواج در گروه‌های سنی مختلف نشان می‌دهد با بالا رفتن سن ازدواج زوجین، تعداد طلاق به ازای هر ۱۰۰ ازدواج در مردان از ۵.۶ به ۳۲ درصد و در خانم‌ها از ۶ به ۲۲.۵ درصد افزایش یافته است.

به گفته وی، این نسبت در مردان ۲۰ تا ۲۴ ساله ۵.۶ درصد، ۲۵ تا ۲۹ ساله ۱۲.۴ درصد و ۳۰ تا ۳۴ ساله ۳۲ درصد بوده و در زنان ۱۵ تا ۱۹ ساله ۶ درصد، ۲۰ تا ۲۴ ساله ۱۰.۹ درصد و ۲۵ تا ۲۹ ساله ۲۲.۵ درصد است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.