علی ثمره بچاری به عنوان اولین بخشدار دارخوین منصوب شد

خورنا: طی حکمی از سوی سید جعفر حجازی استاندار خوزستان بخشدار دارخوین شادگان معرفی و مشغول به کار شد.

در این حکم علی ثمره بچاری به عنوان اولین بخشدار دارخوین منصوب شده است.

به گزارش “خوزستان چه خبر”، حال که بخشدار دارخوین به صورت نامحسوسی منصوب شد، امید می رود که نماینده دلسوز و فعال به زودی چاره ای برای بخشدار مرکزی شادگان بیندیشد و خواسته مردم شادگان که تعویض بخشدار مرکزی است را جامه عمل بپوشاند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.