۳۰ اسفند تعطیل شد

آفتاب: به گزارش ایسنا، در جلسه هیات دولت که امشب برگزار شد، روز چهارشنبه ۳۰ اسفندماه، تعطیل اعلام شد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.