جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال خوزستان فصل ۹۱-۹۲

خورنا: جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال خوزستان در هفته ۲۲ فصل ۹۱-۹۲ به شرح ذیل است:

  نام تیم بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
۱ فرهنگ رامهرمز ۲۱ ۱۲ ۵ ۴ ۳۵ ۱۹ ۱۶ ۴۱
۲ استقلال ملاثانی ۲۲ ۱۳ ۲ ۷ ۳۳ ۲۱ ۱۲ ۴۱
۳ جنوب سوسنگرد ۲۲ ۱۱ ۴ ۷ ۲۹ ۱۹ ۱۰ ۳۷
۴ شلمچه نوین خرمشهر ۲۲ ۱۰ ۷ ۵ ۲۸ ۲۰ ۸ ۳۷
۵ پرسپولیس ویس ۲۲ ۱۱ ۴ ۷ ۲۵ ۲۸ ۳- ۳۷
۶ نفتون مسجدسلیمان ۲۲ ۱۰ ۵ ۷ ۳۰ ۲۴ ۶ ۳۵
۷ استقلال رامهرمز ۲۲ ۹ ۷ ۶ ۳۱ ۲۰ ۱۱ ۳۴
۸ استقلال شوشتر ۲۲ ۹ ۶ ۷ ۳۲ ۲۸ ۴ ۳۳
۹ شاهین ماهشهر ۲۲ ۸ ۸ ۶ ۲۴ ۲۱ ۳ ۳۲
۱۰ آنزان ایذه ۲۲ ۸ ۶ ۸ ۲۴ ۲۲ ۲ ۳۰
۱۱ میلاددزفول ۲۲ ۷ ۵ ۱۰ ۳۵ ۳۴ ۱ ۲۶
۱۲ سپاهان ایذه ۲۲ ۵ ۱۰ ۷ ۲۰ ۲۱ ۱- ۲۵
۱۳ شیبان باوی ۲۲ ۷ ۲ ۱۲ ۲۷ ۴۰ ۱۳- ۲۳
۱۴ استقلال حمیدیه ۲۱ ۴ ۷ ۱۰ ۱۵ ۳۰ ۱۵- ۱۹
۱۵ شاهین هندیجان ۲۲ ۴ ۶ ۱۲ ۲۷ ۳۷ ۱۰- ۱۸
۱۶ استقلال مسجدسلیمان ۲۲ ۴ ۲ ۱۶ ۱۹ ۵۱ ۳۲- ۱۴

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.