خودپردازهای خالی از اسکناس در اهواز

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های خوزستان توضیحاتی درخصوص دلیل نبود اسکناس در دستگاه‌های خودپرداز بانک‌های اهواز ارائه کرد.

به گزارش خورنا احمد بهکارمرام در گفتگو با خبر ۲۳ شبکه خوزستان درخصوص نبود اسکناس در دستگاه‌های خودپرداز بانک‌های اهواز گفت: باید توجه داشت که در روز‌های پایانی سال و روز‌های آغازین سال جدید، با کمبود نقدیندگی مواجه هستیم.

وی افزود: در سایر استان‌های کشور با شدت کمتر کمبود اسکناس در دستگاه‌های خودپرداز گزارش شده است، اما باتوجه به اینکه خوزستان یکی از استان‌های پرتردد در نوروز است و شاهد حضور تعداد زیادی از مسافران نوروزی و افزایش درخواست اسکناس هستیم، این مشکل در استان بیشتر از سایر استان‌ها است.

بهکارمرام ادامه داد: همه بانک‌ها تلاش کرده اند اسکناس به میزان لازم در دستگاه‌ها قرار دهند، اما وقتی تقاضا ۱۰ برابر می‌شود، کمبود اسکناس و بروز چنین مشکلاتی عادی است.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های خوزستان می‌گوید: رفع مشکل کمبود و نبود اسکناس در دستگاه‌های خودپرداز بانک‌های استان در اولویت کار مدیران بانک‌ها قرار دارد و در روز‌های آینده مشکل تامین وجوه نقد رفع خواهد شد.