مسدود شدن حساب بانکی افراد بی‌حجاب غیر قانونی است

نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: مواردی نظیر مسدود شدن حساب بانکی افراد بی‌حجاب نظراتی است که برخی مواقع افراد اظهار می‌کنند و مبنای قانونی هم ندارد.

به گزارش خورنا سیدعلی یزدی خواه در گفتگو با مُنیبان گفت: کمیسیون فرهنگی درباره اتفاقات اخیر و ترویج بی‌حجابی جلسات متعددی را با متولیان فرهنگی دستگاه‌های مربوطه برگزار کرده است. 

او افزود: نکته حائز اهمیت این است که در عرصه حجاب خیلی نیاز به قانونگذاری نداریم بلکه باید میان دستگاه‌های مختلف هماهنگی صورت بگیرد که قوانین موجود اجرا شوند. در حقیقت موضوع بی‌حجابی قابل مدیریت است که مسئولان آن را پیگیری می‌کنند.

نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در واکنش به برخی ادعاها مبنی بر مسدود شدن حساب بانکی افراد بی‌حجاب تصریح کرد: مواردی نظیر مسدود شدن حساب بانکی افراد بی‌حجاب نظراتی است که برخی مواقع افراد اظهار می‌کنند و مبنای قانونی هم ندارد. نکته دیگر این است که هنوز چنین طرح و موضوعی با این محوریت در کمیسیون فرهنگی مطرح نشده است