معاون استاندار: خوزستان یکی از سه نقطه ثروتمند دنیاست

معاونت اقتصادی استانداری خوزستان گفت: خوزستان یکی از سه نقطه ثروتمند دنیا است، این سخنان شعار نیست، بلکه بررسی ها نشان می دهد که این استان بعد از کالیفرنیا یکی از سه نقطه ثروتمند دنیاست و این را به فال نیک می‌گیریم.

به گزارش خورنا آقارضا فتوحی با بیان این خبر افزود: البته این منابع فقط مختص مردم خوزستان نیست و متعلق به ایران است و مردم ایران باید در عمران خوزستان نقش آفرین باشند.

وی تصریح کرد: مهم ترین کاری که میشود با انجام آن خوزستان را رونق و توسعه داد آموزش در تمام بخشها است. در دنیای پیشرفته شرق و غرب تمرکز بر مهارت آموزی است. چین در حال رقابت برای به دست آوردن اقتصاد اول دنیا است که مهمترین فاکتور آن مهارت آموزی است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان گفت: جامعه نیاز به آموزش دارد در بخش کشاورزی بیش از ۳۰ درصد آب های کشور در خوزستان است اما راندمان آبیاری در خوزستان خیلی پایین تر از متوسط کشوری است.

فتوحی اظهار داشت: ۸۲ درصد منابع نفت و گاز کشور در خوزستان است، اما در صنابع پائین دستی در این صنعت کار چندانی انجام نشده است، در صنایع پایین دست نیشکر، کشاورزی، خدمات نفت و گاز کارهایی آنچنان که باید انجام نشده است، البته به این منظور که ظرفیت بیش از اینها است، نه اینکه هیچ کاری انجام نشده باشد.

معاون امور اقتصادی استانداری خوزستان گفت: اولویت در این سازمان آموزش است و این آموزش باید تولید محور باشد.