حمله تند مقتدی صدر به طالبان: گروه مرگ بر افغانستان حاکم شده است

مقتدی صدر رهبر جریان صدر عراق امروز جمعه هشتم مهرماه در توئیتی گروه طالبان را مسئول انفجارها علیه شیعیان در افغانستان دانست و گفت: دولت طالبان به تروریسم نزدیک و از اعتدال و میانه‌روی به دور است.

به گزارش خورنا مقتدی صدر در این توئیت نوشت: این چه دولتی است که نمی‌تواند از مردم خود حفاظت کند؟ یا اینکه این چه دولتی است که در برابر انفجارهای هفتگی علیه شیعیان تنها به نظاره نشسته است؟

وی افزود: من از نجف اشرف، مسئولیت کامل انفجارهای کنونی علیه برادران شیعه افغان را متوجه دولت طالبان می‌دانم؛ انفجارهایی که بعید نیست در آینده حتی علیه برادران اهل سنت و میانه‌رو افغان که اعتقادی به عقاید طالبان ندارند، انجام شود.

رهبر جریان صدر اظهار داشت: عموما باید گفت این دولت که به تروریسم نزدیک و از اعتدال و میانه‌روی دور است، در قبال این انفجارها سکوت اختیار کرده و از آن راضی است یا اینکه درخصوص دفاع از مردمش ناتوان است که بنابراین دولتی سست و ضعیف است و جامعه جهانی باید برای پایان دادن به درد و رنج مردم مداخله کند؛ مردمی که خواستند زندگی کنند اما «گروه مرگ» بر آن حکمفرما شد.

صدر در در ادامه تصریح کرد: از جامعه جهانی به خصوص از عربستان سعودی که اخیرا در تلاش برای دوری از افراط‌گرایی است، درخواست می‌کنم در رخدادهای افغانستان مداخله کند که این، وظیفه شرعی این کشور در برابر خداوند متعال است.

وی در پایان از شیعیان افغانستان خواست: برای پایان دادن به درد و رنج‌هایتان متحد باشید و در بلند کردن صدای خود و مطالبات‌تان بر خداوند توکل کنید که خدواند یاریگر شما و محمد و علی و فاطمه شفعایتان هستند.