خانه حسن شماعی زاده تخریب شد + فیلم

خانه حسن شماعی زاده، خواننده و آهنگساز ایرانی مقیم لس آنجلس به دلایلی نامعلومی در تهران تخریب شد.

به گزارش خورنا این خواننده لس آنجلسی پیش از این تخریب نیز با انتشار پستی در اینستاگرام نوشته بود که خانه فرزندان مرا که به دلیل خواننده بودن پدرشان و مال مخلوط به حرام و درآمد از طریق موسیقی مصادره شده بود را برای فروش گذاشته اند.

وی افزود: هر کس بخرد با مشکل روبرو خواهد شد و پول خود را دور ریخته، این خانه صاحب دارد و همچنین دارای سند رسمی است.