تکذیب انفجار اتاق عمل در اهواز

به گزارش خورنا مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: ‏فیلمی که امروز بعنوان انفجار در اتاق عمل یکی از بیمارستانهای اهواز منتشر شد صحت ندارد.

وی یادآور شد: این فیلم که متعلق به چند سال پیش است و امروز مجددا بازنشر شده، مربوط به هیچ کدام از بیمارستانهای استان خوزستان نیست.