سیفی سرپرست معاونت سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان شد

استاندار خوزستان در حکمی عبدالرضا سیفی را به عنوان سرپرست معاونت سیاسی اجتماعی استانداری منصوب کرد.

به گزارش خورنا مراسم تودیع و معارفه معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان امروز شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ با حضور سید احمد موالی زاده در استانداری خوزستان برگزار شد.

در این مراسم عبدالرضا سیفی به عنوان سرپرست معاونت سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان معرفی و از تلاشهای رضا نجاتی معاون پیشین نیز تقدیر شد.

سیفی پیش از این دستیار و مشاور اجرایی معاون سیاسی وزیر کشور، عضویت در کمیته انتصابات معاونت سیاسی وزارت کشور، ریاست گروه مطالعات راهبردی و برنامه ریزی روابط فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و دستیار دبیر شورای راهبردی روابط خارجی دفتر رهبری را برعهده داشته است.