مظفر خادمی سرپرست دستگاه ورزش و جوانان هرمزگان شد

 

در حکمی از سوی وزیر ورزش و جوانان، مظفر مهری خادمی به عنوان سرپرست ورزش و جوانان هرمزگان منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری خورنا: از بندرعباس، در حکمی از سوی سید حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان، مظفر مهری خادمی به عنوان سرپرست اداره کل ورزش و جوانان هرمزگان منصوب شد.

وی پیش از این سالها معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان هرمزگان بوده است.

تا پیش از این محمودرضا امیاری مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان بود

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.