خبرنگار«هرزه نگار» نیست

خورنا: حدود بیست سال است که در این عرصه درکنار خبرنگاران هستم نه تنها آنها را هرزه نگار نمی دانم بلکه «طلایه داران آگاهی» می دانم.بدون شک در دنیایی که «دانایی محوری» اساس پیشرفت محسوب می شود باید از تمام ظرفیت ها از جمله خبرنگاران استفاده کرد.

خبرنگاران چشم بینای جامعه هستند و در کنار ارتقاء آگاهی در جامعه، مطالبه گری و پرسشگری و نظارت بر عملکرد مسئولین و دستگاه ها از مهمترین وظایف آنهاست که در این راه در ایجاد فضای شفاف و انعکاس واقعیت ها به مردم نقشی غیر قابل انکار دارند.

نتیجه این وظایف خبرنگاران، سلامت اداری و کاهش فساد مالی است.در جامعه ای که فرایند آزاد اطلاعات در شرایط کنونی بیش از هر زمانی ضرورت دارد پیشنهاد کمرنگ شدن حضور خبرنگاران در خانه ملت با چه اهدافی مطرح می شود؟

آیا مردمی که به شما رای دادند، نامحرم هستند؟گرچه نمایندگان هشیار این بند پیشنهادی را حذف کردند تا اعلام کنند نه تنها از حضور خبرنگاران نگران نیستند بلکه حضورشان را ضروری برای جریان آزاد اطلاعات می دانند. من از همه خبرنگاران معذرت می خواهم.

منبع: خبرآنلاین/ سید حسن موسوی چلک

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.