مشخص شدن اعضای جدید هیئت مدیره منطقه آزاد اروند

محمدرضا اسکندری رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند انجام وظیفه می کند.

به گزارش خبرگزاری خورنا، علی خانی عضو موظف و محمد دلفی نیز به عنوان عضو غیر موظف از طرف قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء اعضای هیات مدیره این سازمان را تشکیل می دهند.

پنجشنبه ۴ آذرماه نخستین نشست اعضای هیات مدیره در ساختمان منطقه آزاد اروند برگزار شد.

منطقه آزاد اروند در شمال غربی خلیج فارس و جنوب غربی استان خوزستان در شهرستانهای آبادان و خرمشهر با وسعت۳۷۴۰۰ هکتار در محل تلاقی اروند رود و کارون واقع و همجوار با کشورهای عراق و کویت است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.