فرماندار هندیجان : شورا و شهردار جدید شهر زهره با جدیت و شفاف سازی به دنبال پرداخت حقوق معوقه کارگران باشند

به گزارش خبرگزاری خورنا ” علی بویری فرماندار هندیجان در جلسه معارفه شهردار شهر زهره در پاسخ به ابهامات مطرح شده توسط اعضای جدید شورای شهر زهره در خصوص حقوق معوقه پرسنل شهرداری عنوان کرد ؛

شورا و شهردار جدید بایستی موضوع پرداخت حقوق و بیمه عقب افتاده پرسنل زحمت کش شهرداری را مستمر و بصورت جدی دنبال کنند و همچنین بررسی و حسابرسی دقیقی از مبالغ واریزی در شهرداری که جهت پرداخت حقوق پرسنل صورت گرفته انجام دهند ، پس از بررسی های کامل و جامع چنانچه قصوری و تخلفی رخ داده باشد برخورد جدی خواهد شد .

بویری در پایان این جلسه تاکید کرد ؛ نظارت ، قانون مداری و قانون محوری باید اساس کار شهردار و اعضای جدید شورا باشد ، اگر شهرداری و شورای شهر ، قانون را محور کار خود قرار دهند و بر اساس مبانی قانونی عمل کنند، هیچ مانعی بر سر راه موفقیت شورا و شهردار قرار نخواهد گرفت.

قابل ذکر است که در این جلسه اعضای شورا عنوان کردند پرسنل و کارگران این شهرداری ۱۸ ماه حقوق عقب افتاده و ۱۴ ماه هم بیمه پرداخت نشده دارند .

 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.