بازدید رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور از صنایع مستقر در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

علی سلاجقه معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور به همراه استاندار خوزستان، نماینده بندر ماهشهر و بندر امام خمینی در مجلس شورای اسلامی و سرپرست فرمانداری بندر ماهشهر صبح پنجشنبه از طرح‌های زیست محیطی در حال اجرا در صنایع مستقر در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بازدید کردند.

به گزارش خبرگزاری خورنا، صبح پنجشنبه رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور به همراه حبیب اقاجری نماینده شهرستان در مجلس در بدو ورود، بازدید دریایی از خروجی پساب صنایع پتروشیمی انجام دادند.

بازدید از پروژه تصفیه پساب پتروشیمی بندر امام و مارون از دیگر برنامه‌های این بازدید بود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.