حرف شما: جمع آوری دیش ماهواره در شادگان

خورنا_حرف شما: امروز صبح مورخ ۵ اسفند در شهرستان شادگان شاهد جمع آوری ماهوره ها در سطح شهر بودهیم و با کسانی که قصد مقاومت در برابر ماموران نیروی انتظامی داشتند، برخورد جدی شد. تا به حال بیش از ۵۰الی۸۰ دیش در خانه های مسکونی جمع آوری کردند. لازم به ذکر است که نیروهای انتظامی دیش های ماهواره را جلوی صاحبان و عموم شهروندان محل میشکنند.

سید عباس آلبوشوکه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • الهام خدا کنه همه ماهواره ها رو فقط بیان جمع کنن. ممنون میشم ازشون.