چاپ مجموعه شعر جدید “یکی شان نیست”

“یکی شان نیست” مجموعه شعر کوتاه میلاد موحدی راد است که به اهتمام نشر خوزان در سال ۹۹ به چاپ رسیده. این مجموعه شامل ۱۱۱ شعر کوتاه با مضامین اجتماعی و نگاه انسانی و دور از شعارزدگی است که او کوشیده است تا در ارائه آن به تجربه ای جدید در عمر شاعری اش دست بزند.

موحدی راد پیش از این مجموعه “دلتنگی درختی است که از شانه ام می روید” را با همکاری نشر الیما به بازار کتاب روانه کرده بود. اما حالا با مجموعه شعر کوتاه خود گویا مسیر و سبک و سیاق خود را یافته و تلاش می کند در قالب جدید به کشف های تر و تازه پرداخته و ورزیده گردد. از آنجا که زبان در شعر کوتاه از مولفه هایی است که تاثیر مستقیم بر محتوا و فرم دارد می توان گفت که میلاد موحدی راد در این مجموعه در رفتار زبانی موازی با ماهیت شعر کوتاه موفق بوده. ضرباهنگ، پر مایگی، شخصیت بندی و استخدام کلمات در شخصیت شاعری میلاد موحدی عموما خوب و موجه است. او نوع رفتار شاعر با کلمه را می داند و از این خصیصه به نفع شعر بهره می برد. شعر کوتاه در خوزستان از کم سابقه ترین گونه هاست که موحدی راد با ارائه این مجموعه می تواند چشم انداز روشن تری در سرایش و انتشار شعر کوتاه پیش رو بگذارد.

موحدی راد در این مجموعه تصاویری بدیع، مضامینی قابل توجه و رفتاری راحت و بی آلایش با کلمات را تجربه کرده و به نظر می رسد این مجموعه با اقبال خوانندگان و خواهندگان شعر کوتاه مواجه گردد.

با هم چند نمونه از این دفتر می خوانیم:

هست و نیست
عکاس در عکس.
*
غوغای گنجشکان
یکی شان نیست.
*
امروز مثل همیشه نیستم
گنجشکی را پرانده ام.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.