ابلاغ حضور کامل کارکنان شرکت های مستقر در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی/ ساعت کار کارکنان روزکار تغییر نکرد

در راستای ابلاغ ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و به استناد بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور و نظر به بهبود شرایط کشور از لحاظ واکسیناسیون علیه ویروس کرونا، مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی حضور کامل کارکنان شرکت های مستقر در این منطقه را در محل کار ضروری اعلام کرد.

براین اساس ضروری است از روز دوشنبه ۱۴۰۰/۰۸/۰۳، کارکنان شرکت های مستقر در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی به صورت کامل در محل کار حضور داشته باشند.

ساعات کار روزانه کلیه کارکنان روزکار ستادی/ غیرعملیاتی کماکان منطبق با روال جاری است.

شرکت ها از حضور کارکنانی که حداقل یک دوز واکسن را دریافت ننموده اند (به جز مواردی که بامجوز پزشک دریافت واکسن به صورت موقت یا دائم زیانبار تشخیص داده شود) ممانعت به عمل آورند..