مقصر کیست؟

مریم ایزدی

حدود یک ماهی است که از سال تحصیلی جدید می گذرد و با وجود سرعت گرفتن واکسیناسیون اما مدارس همچنان بسته و کلاس ها بصورت آنلاین برگزار می شود. با توجه به اینکه تجربه ی برگزاری کلاس های آنلاین به سال دوم رسیده است اما هنوز ضعف هایی وجود دارد که اصلی ترین آن سرعت پایین اینترنت و آنتن دهی ضعیف است.
سرگردانی والدین و اضطراب دانش آموزان در هنگام برگزاری کلاس معضلی است که حل نشده است. معلمان کارشان چند برابر شده است بخصوص معلمان پایه های ابتدایی که در حقشان اجحاف بزرگی شده است چه به لحاظ مالی (حقوق و مزایا) و چه به لحاظ سیستم ارتباطی. واقعا انصاف نیست پاسخ تلاش آنها قطع شدن نت در وسط ساعت کلاسی و گاهی همان ابتدای کلاس باشد!
خانواده ها نمی دانند که بالاخره کدام وزارت خانه پاسخگوی این نابسامانی است به آموزش و پرورش اعتراض کنند یا وزارت ارتباطات و فناوری و اطلاعات؟
هر چند نمره ی منفی برای آموزش و پرورشمان هست که در دو دهه ی اخیر نه آموزش درستی داشته است نه پرورشی برای دانش آموزان این مرز و بوم.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.