الزام کارمندان خوزستان به واکسیناسیون کرونا

اداره‌کل بازرسی استانداری خوزستان اعلام کرد: حضور کلیه کارکنان در محل کار منوط به ارائه کارت واکسیناسیون دیجیتال بوده و در صورت عدم ارائه کارت واکسیناسیون با این افراد مطابق قانون برخورد خواهد شد.

به گزارش خورنا در راستای نامه ۴۴/۱۲/۲۰۶۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۲ ابلاغی از سوی رسول امیری مدیرکل بازرسی استانداری خوزستان و همچنین بر اساس بند ۱۰ مصوبات هشتادمین جلسه ستاد استانی کرونا کارکنان کلیه دستگاه های اجرایی و ادارات، سازمان ها، شرکت های دولتی و بخش خصوصی ملزم به واکسیناسیون کوید ۱۹ هستند.

لذا حضور کلیه کارکنان در محل کار منوط به ارائه کارت واکسیناسیون دیجیتال بوده و در صورت عدم ارائه کارت واکسیناسیون به استناد مصوبه فوق الذکر، با این افراد مطابق قانون برخورد خواهد شد.

همچنین اداره کل بازرسی استانداری خوزستان بر اجرای این مصوبه نظارت خواهد کرد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.