آبروی شورا در انتخاب درست شهردار

سال مدیریت ارفاقی مرغداری در اصفهان هم مشکل رضا امینی شهردار منتخب اهواز را برطرف نمی‌کند!

تداوم انتخاب اشتباه شورای شهر اهواز؛ سوابق مدیریتی شهردار اهواز، حتی با ارفاق ۲ سال مدیریت مرغداری در اصفهان هنوز سه سال تا رسیدن به حدنصاب قانونی کم دارد.

قابل توجه همه کسانی که در برابر این انتخاب مسؤل هستند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.