کشف ۱۵۷ کیلو مواد مخدر در محور امیدیه به دیلم

اسداله ترحم / خورنا _ به گزارش پایگاه خبرگزاری پلیس فرماندهی انتظامی شهرستان امیدیه، سرهنگ میر رضایی فرمانده انتظامی شهرستان گفت: پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان در معیت پلیس مواد مخدر استان در یک عملیات پیچیده پلیسی و در حین کنترل و پایش خودروی عبوری در محور امیدیه به دیلم به یک دستگاه خودروی پژو پارس مشکوک که پس صدور فرمان ایست خودروی مذکور اقدام به فرار نموده که پس از تعقیب و گریز، پلیس اقدام به تیراندازی با رعایت قانون بکارگیری سلاح نموده، خودرو توقیف و پس از بازرسی از ان مقدار ۱۵۷ کیلو مواد مخدر ازنوع تریاک گردیدند که دراین خصوص ۳ نفر دستگیر شدند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.