چاه های موقت خشکسالی تمدید می شوند

چاه های موقت خشکسالی توسط امورآب منطقه شرق خوزستان (بهبهان) تمدید می شوند.

خواجه پور مدیر امور آب منطقه شرق اعلام کرد که با پیگیری های به عمل آمده و موافقت مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان چاه های موقت خشکسالی تا پایان آبان ماه ١۴٠٠ تمدید می شوند.

مدیر امورآب منطقه شرق خوزستان گفت که با توجه به کاهش آورد رودخانه مارون، در حال حاضر ۴٠ درصد پر می باشد و پیش بینی می شود که تا پایان سال آبی جاری نسبت به سال قبل کاهش چشمگیری را داشته باشیم.

خواجه پور در ادامه بیان نمود که با توجه به وقوع خشکسالی و در جهت کمک به کشاورزان شریف و محترم شهرستان بهبهان، جهت تمدید چاه های موقت خشکسالی می توانند به اداره امورآب منطقه شرق خوزستان به آدرس بلوار پیشبهار-نبش خیابان صفا مراجعه نمایند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.