درخشش دانش آموزان بندرماهشهری در مرحله استانی هفتمین جشنواره علمی نوجوان خوارزمی/ ۴دانش آموز به مرحله کشوری راه یافتند

چهار رتبه اولی، یک رتبه دومی و دو رتبه سومی، عناوین افتخارآمیزی است که در جشنواره استانی نوجوان خوارزمی توسط دانش آموزان بندرماهشهری کسب شد

فضل اله ترحم |خورنا: دانش آموزان بندرماهشهری در مرحله ی استانی هفتمین جشنواره ی علمی نوجوان خوارزمی از ۶محور این جشنواره در ۴محور رتبه ی برتر استانی را کسب نمودند.

در محور فعالیت های آزمایشگاهی، رادمان وکیلی و رضا پور امجد دانش آموزان دبیرستان نخبگان موفق به کسب رتبه اول استان شدند.

 سارا رمضانی دستجردی و مهرسا محمدی مهر از دبیرستان رضوان، دانش آموزانی بودند که در محور زبان موفق به کسب رتبه اول در استان شدند.

در محور دست سازه ها، دانش آموز پارسا پور امیری از دبیرستان رهام موفق به کسب رتبه دوم استان شد.

در محور پژوهش، دانش آموزان غزل قنواتی و آیناز عالی پور از دبیرستان نجابت موفق به کسب رتبه سوم استان شدند.

این گزارش می افزاید؛ حائزین رتبه های اول هر محور به مرحله کشوری جشنواره علمی نوجوان خوارزمی راه یافتند.

خاطرنشان می شود، هر ساله جشنواره ی خوارزمی در شش محور دست سازه، پژوهش، آزمایشگاهی، ادبیات فارسی، زبان خارجه و بازارچه در مراحل مدرسه ای، منطقه ای، استانی و کشوری برگزار می شود.