پدیده فوق جالب در رامشیر؛

شاهکار اداره برق رامشیر در مدیریت مصرف!

برق مسجد حضرت ابوالفضل(ع) رامشیر دقیقا در زمان اقامه نماز ظهر قطع و باعث سرگردانی نمازگزاران شد.

علت این قطعی هم از سوی مدیریت برق رامشیر، ساعت پیک مصرف اعلام شده و با این حساب ساعات اقامه نماز ظهر در رامشیر، زمان پیک مصرف است و اداره برق هم باید برق مسجد را قطع کند!

نکته حیرت انگیز این ماجرا، روشن بودن چراغ‌های کوچه مسجد در ساعت پیک نور آفتاب!(اذان ظهر) است که به عقیده مدیران تاثیری در بهینه‌سازی مصرف ندارد…