مجازات متهم به زنا: تبعید به خوزستان

خورنا: این دندانپزشک در این پرونده به زنا، فراهم کردن موجبات فساد و تهدید به ضررهای شرفی و حیثیتی متهم شده بود که قضات دادگاه او را به ۱۲ سال محرومیت از فعالیت پزشکی، ۱۷ سال زندان، یک سال تبعید به استان خوزستان و ۹۹ ضربه شلاق محکوم کردند

یک مقام آگاه در دادگاه کیفری استان تهران جزئیات حکم دندانپزشک عراقی را تشریح کرد.

وی در گفتگو با مهر گفت: پس از محاکمه متهم در شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان تهران و به ریاست قاضی محمدی کشکولی قضات دادگاه برای صدور حکم وارد شور شده و حکم مجازات دندانپزشک عراقی را صادر کردند.

وی ادامه داد : این دندانپزشک در این پرونده به زنا، فراهم کردن موجبات فساد و تهدید به ضررهای شرفی و حیثیتی متهم شده بود که قضات دادگاه او را به ۱۲ سال محرومیت از فعالیت پزشکی، ۱۷ سال زندان، یک سال تبعید به استان خوزستان و ۹۹ ضربه شلاق محکوم کردند.

وی افزود : متهم پس از ابلاغ حکم ۲۰ روز فرصت دارد به آن اعتراض کند.

رسیدگی به این پرونده از سال ۸۲ و همزمان با طرح چند شکایت علیه مرد دندانپزشک در دستور کار دستگاه قضائی قرار گرفت. بررسیها نشان داد متهم اقدام به آزار و اذیت و فیلمبرداری از قربانیانش می کند. در طی این سالها چندین بار به پرونده پزشک عراقی رسیدگی شد اما تا کنون احکام صادر شده علیه او به قطعیت نرسیده است.