مجازات متهم به زنا: تبعید به خوزستان

خورنا: این دندانپزشک در این پرونده به زنا، فراهم کردن موجبات فساد و تهدید به ضررهای شرفی و حیثیتی متهم شده بود که قضات دادگاه او را به ۱۲ سال محرومیت از فعالیت پزشکی، ۱۷ سال زندان، یک سال تبعید به استان خوزستان و ۹۹ ضربه شلاق محکوم کردند

یک مقام آگاه در دادگاه کیفری استان تهران جزئیات حکم دندانپزشک عراقی را تشریح کرد.

وی در گفتگو با مهر گفت: پس از محاکمه متهم در شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان تهران و به ریاست قاضی محمدی کشکولی قضات دادگاه برای صدور حکم وارد شور شده و حکم مجازات دندانپزشک عراقی را صادر کردند.

وی ادامه داد : این دندانپزشک در این پرونده به زنا، فراهم کردن موجبات فساد و تهدید به ضررهای شرفی و حیثیتی متهم شده بود که قضات دادگاه او را به ۱۲ سال محرومیت از فعالیت پزشکی، ۱۷ سال زندان، یک سال تبعید به استان خوزستان و ۹۹ ضربه شلاق محکوم کردند.

وی افزود : متهم پس از ابلاغ حکم ۲۰ روز فرصت دارد به آن اعتراض کند.

رسیدگی به این پرونده از سال ۸۲ و همزمان با طرح چند شکایت علیه مرد دندانپزشک در دستور کار دستگاه قضائی قرار گرفت. بررسیها نشان داد متهم اقدام به آزار و اذیت و فیلمبرداری از قربانیانش می کند. در طی این سالها چندین بار به پرونده پزشک عراقی رسیدگی شد اما تا کنون احکام صادر شده علیه او به قطعیت نرسیده است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.