دوایی‌فر شهردار دزفول پس از سالها جدال  تقاضای بازنشستگی داد

روز گذشته محمد علی دوایی فر شهردار دزفول طی نامه‌ای به استانداری خوزستان تقاضای بازنشستگی داد.

وی در این نامه اعلام کرده این تقاضا با استناد به پایان سنوات خدمتی او است.

یک نسخه از این نامه به شورای شهر دزفول رسیده و تا دقایقی دیگر در جلسه رسمی شورای شهر دزفول این نامه قرائت و در این خصوص تصمیم گیری میشودبا این حساب دوایی‌فر پیش از پایان دوره شورای پنجم از شهرداری دزفول خواهد رفت

گفتنی است بیش از ۲ سال است میان تعدادی از اعضای شورای شهر جدالی برای تعیین و تکلیف  بازنشستگی صورت گرفته است که تاکنون با اعمال فشار نزدیکان و دوستان شهردار در شورای شهر دزفول  بلاتکلیف مانده بود .