حمایت سردار علی ناصری از دکتر عبدالناصر همتی

بسم الله الرحمن الرحیم.
من علی ناصری ،سرباز دفاع مقدس ، سرباز ایران اسلامی، احساس می کنم آن جمهوری اسلامی که برایش انقلاب کردیم و در اندیشه امام بود از جانب کسانی که از روز اول با کلمه “جمهور”مخالف بودند مورد تهدید قرار گرفته است .
من برای دفاع از جمهور در پای صندوق رای حاضر و به دکتر عبدالناصرهمتی رای خواهم داد .

علی ناصری