انجمن صنفی آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای بندر ماهشهر از کاندیداتوری شاهرخ حسنی حمایت کرد

انجمن صنفی آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای بندر ماهشهر در پیامی از کاندیداتوری شاهرخ حسنی حمایت کرد.

در بخشی از این پیام آماه است: با عنایت به جلسات مفیدی که اعضای این انجمن صنفی در بندرماهشهر با شاهرخ حسنی کاندیدای جوان و پرتوان‌ داشتند و نظر مثبت اکثریت اعضا نسبت به برنامه های ارائه شده، از ایشان حمایت میکنیم.

در ادامه این بیانیه ضمن دعوت آحاد مردم به حضور پرشور در عرصه انتخابات شورای شهر و ریاست جمهوری، آمده است: شاهرخ حسنی با وجود اینکه جوان ترین کاندیدای شورای شهر بندرماهشهر است اما نشان داد عظمی جدی برای مبارزه با فساد و رانت در شهر دارد.

به گزارش خورنا، متن کامل این بیانیه در اختیار این خبرگزاری قرار گرفته است.