صلاحیت دو کاندیدای دیگر از حوزه مسجدسلیمان تائید شد

خبرگزاری خورنا مسجدسلیمان : در دومین روز از تبلیغات شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان صلاحیت ۲ نفر دیگر از کاندیداها تائید شد.

خبرگزاری خورنا مسجدسلیمان : در دومین روز از تبلیغات شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان صلاحیت ۲ نفر دیگر از کاندیداها تائید شد. به گزارش پایگاه خبری رویش زاگرس با اعلام هیئت نظارت بر انتخابات کشور صلاحیت حمزه نجف پور و فتحعلی زمانپور تأئید و رسماً وارد کارزار انتخابات شدند.