ولنتاین در بندرماهشهر+ تصویر

خورنا: یک فلافل فروش با ذوق در بندرماهشهر در روز ولنتاین فلافل های خود را به شکل قلب سرخ کرد و باعث شگفتی شهروندان ماهشهری شد.

DSC_2283

.DSC_2279

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.