ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺟﻬﺎﺩ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ خوزستان:

مرغ مادر خوزستان پیر است

ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺗﻮﻟﯿﺪﺍﺕ ﺩﺍﻣﯽ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺟﻬﺎﺩ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ خوزستان با بیان اینکه سن مرغ مادر استان به علت وجود تحریمها پیر شده است اظهار کرد: این وضعیت باعث پیدایش جوجه‌های بی‌کیفیتی می‌شود که وزن مرغ بالغ آنها پایین تر از حد مطلوب ۲/۵ کیلوگرم است.

به گزارش خبرنگار خورنا از اهواز ﻋﺒﺪﺍﻻﻣﯿﺮ ﻧﯿﺮﻭﻣﻨﺪ امروز دوشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ در نشست ستاد تنظیم بازار خوزستان گفت: در ماه رمضان سه میلیون و ۳۰۰ هزار قطعه مرغ تحویل کشتارگاههای استان شد که از این تعداد پنج هزار و ۳۰۰ تن گوشت مرغ به دست آمد.

وی ادامه داد: همچنین در اردیبهشت امسال نیز حدود چهار میلیون و ۴۰۰ هزار قطعه جوجه‌ریزی در استان شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۲۱ درصدی دارد و پیش‌بینی می‌شود که از این مقدار شش هزار و ۳۰۰ تن گوشت مرغ به دست بیاید.

ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺗﻮﻟﯿﺪﺍﺕ ﺩﺍﻣﯽ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺟﻬﺎﺩ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ خوزستان با بیان اینکه سن مرغ مادر استان به علت وجود تحریمها پیر شده است اظهار کرد: این وضعیت باعث پیدایش جوجه‌های بی‌کیفیتی می‌شود که وزن مرغ بالغ آنها پایین تر از حد مطلوب ۲/۵ کیلوگرم است.

نیرومند در پایان افزود: این کاهش وزن به وجود آمده در کنار افزایش تقاضا برای مصرف گوشت مرغ باعث شده است که ما برای جبران کمبود مرغ در استان از مرغ منجمد و واردات مرغ از استانهای دیگر احتیاج پیدا کنیم.