تخصیص ۲۰ میلیارد تومان برای ساخت جاده تصفیه شکر دغاغله اهواز

روز سه شنبه ۲۸ اردیبهشت در نشستی به ریاست استاندار خوزستان مصوب شد مبلغ ۲۰ میلیارد تومان از اعتبارات استانی سازمان برنامه و بودجه جهت ساخت جاده تصفیه شکر دغاغله اهواز با هدف تسهیل تردد اهالی اختصاص یابد.

به گزارش خورنا در این نشست مدیران شرکت ها و سازمان هایی که در مسیر پروژه دارای تاسیسات هستند نیز به طرح دیدگاههای خود پرداختند و برای چگونگی رفع معارضین پروژه نیز توافق و تفاهماتی صورت گرفت.

همچنین مقرر شد در کنار اختصاص ۲۰ میلیارد تومان از اعتبارات استانی که حدود پنجاه درصد از اعتبار پروژه را شامل می‌شود باقیمانده اعتبار مورد نیاز این پروژه نیز از منابع وزارت مسکن و شهرسازی و یا بنیادها و نهادهای مختلف تامین شود.