استقبال کاندیداهای شورای شهر رامهرمز از کمپین نه به پوستر کاغذی

استقبال کاندیداهای شورای شهر رامهرمز از کمپین نه به پوستر های کاغذی در تبلیغات انتخاباتی.این کمپین به پیشنهاد خبر گزاری خورنا با هدف صیانت از محیط زیست، حفظ زیبایی شهری ، کمیابی کاغذ در سطح کشور ،کالای وارداتی و ارز بر بودن آن و رعایت حال پاکبانان در ایام انتخابات تشکیل شده است.

اسامی کاندیداهای شورای شهر رامهرمز که به این کمپین زیست محیطی تا به امروز پیوستند:

۱- بهمن آسوده
۲- حسین ملایی نژاد ( نریموسا)
۳- سید موسی میر سالاری
۴- عباس محمودی نسب (زبیدی)
۵- سید جمال دردار پور
۶- علی علوانی
۷- قباد کردزنگنه
۸- زهرا بنگانی
۹- عنایت کلاه کج
۱۰ بهمن مهرابی
۱۱- صائب باغ شیرین
۱۲ – نعمت الله ممبینی
۱۳- جهانگیر آل خمیس
۱۴ – حمزه تیژده
۱۵ – محمد سبز علی زاده
۱۶- علی عبادی
۱۷ قدرت الله ممبینی
۱۸ فرزاد جلالی
۱۹ – سید محمد امین رضوی
۲۰ – رحیم مصطفی زاده
۲۱ جهانگیر محبیان (عیوضی)
۲۲ – توفیق سلطانی نژاد
۲۳ -هوشنگ امیری نسب
۲۴- علی سواری
۲۵ -اصغر تابه
۲۶- حسین نجفی
۲۷- محمد نجفی
۲۸ – حمید بهمنی
۲۹ – رضا امیر پور
۳۰ – مجید کیانفر
۳۱ -محسن ویسی