ایجاد اشتغال ۱۲۰۰ نفری در هندیجان با تسهیلات بانک توسعه تعاون

مدیریت شعب استان خوزستان به همراه کارشناس بازاریابی استان و رئیس شعبه هندیجان از طرح تولیدی آبزیان گستر هندیجان بازدید بعمل آورد.

به گزارش خبرگزاری خورنا ” این طرح که شامل ۱۰ تعاونی تولیدی آبزیان میباشد، در حاشیه بندر هندیجان احداث گردیده. هر کدام از این تعاونیها ۱۸ حوضچه پرورش میگو یک هکتاری دارد و هم اکنون تمامی ۱۸۰ حوضچه آماده آبگیری بوده و حداکثر تا آذر ماه سال جاری کانال آبرسان مرکزی و دریچه‌های ورودی و خروجی حوضچه ها ساخته و این طرح به بهره برداری کامل میرسد.

گفتنی است برای هرکدام از این شرکتها مبلغ ۳۷/۱۶۰ میلیون ریال تسهیلات در بانک توسعه تعاون مصوب گردیده که مجموعا ۳۷۱/۶۰۰ میلیون ریال مبلغ کل تسهیلات این شرکتهای تعاونی است. این تسهیلات از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه تصویب گردید.

طبق برآورد اولیه انجام شده با راه اندازی این ۱۰ تعاونی تعداد ۱۲۰۰ نفر اشتغالزایی مستقیم و غیر مستقیم برای شهرستان هندیجان به دنبال دارد که تاثیر بسزایی در معیشت مردم و شهرستان دارد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.