برخورد قاطع با ارازل و اوباش ، سارقان و مواد فروشان سابقه دار در شهرستان شوشتر

سرهنگ بیگدلی فرمانده انتظامی شهرستان شوشتر از اجرای طرح برخورد و دستگیری چندین سارق ، اراذل و اوباش و مواد فروشان سابقه دار در شهرستان شوشتر خبر داد .

سرهنگ بیگدلی فرمانده انتظامی شهرستان شوشتر بیان داشت : در راستای اجرای طرح برخورد با ارازل اوباش ، سارقین و فروشندگان سابقه دار مواد مخدر شهرستان شوشتر در ۴۸ ساعت گذشته تعدادی سارق ، اراذل و اوباش و مواد فروش سابقه دار دستگیر شدند .

وی افزود : برخی از سارقین در حین ارتکاب جرم در دام نیروهای زحمتکش انتظامی افتادند و به چندین فقره سرقت در سطح شهرستان اعتراف کردند .

فرمانده انتظامی شوشتر اضافه کرد : از ارازل و اوباش اسلحه کمری ، قمه و از مواد فروشان مقدار قابل توجهی مواد مخدر کشف و ضبط گردید .

وی در آخر افزود : مردم عزیز شهرستان شوشتر این را بدانند تا پاکسازی کامل شهرستان از ارازل و اوباش ، فروشاندگان مواد مخدر ، مشروبات الکلی و سارقین این اقدامات مقتدرانه ادامه خواهد داشت .